Den heliga Birgitta

Resan och upplevelsen av den läsa

Källförteckning 16 Bakgrund När jag funderade på vad jag skulle skriva i den här uppsatsen kom jag att tänka på en kvinna som nämndes i boken vi använde när vi läste Historia A. Det var den heliga Birgitta, som fick uppenbarelser där hon såg änglar och talade med Jesus och som efter sin död blev helgonförklarad. Jag blev redan då lite nyfiken på vem hon var. Efter att jag bestämt att det var heliga Birgitta jag ville skriva om fick jag veta att det i år är år sedan hon föddes. Detta firas som en högtid på olika håll i världen. Syfte I detta arbete ska jag försöka reda ut begreppen om vem den heliga Birgitta egentligen var. Jag anser att det är viktigt att skriva denna uppsats för att lyfta fram en mycket betydande historisk person som dessutom är kvinna, vilket gör det ännu viktigare. Jag kommer här att förklara, på ett så lätt sätt som det går, hur Birgittas liv såg ut. Hur såg det ut?

Navigazione articoli

Almas befallningar till sin son Helaman. Omfattar kapitel 36 och  Kapitel 36 Alma vittnar för Helaman om sin omvändelse postumt att ha sett en ängel — Han led en fördömd själs kval, han åkallade Jesu namn och föddes därefter av Gud — Ljuvlig glädje fyllde hans själ — Han såg skaror av änglar som prisade Gud — Många omvända inneha smakat och sett det som han har smakat och sett. Omkring 74 f. För de var i aträldomoch ingen kunde befria dem utom bAbrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud, och han befriade dem förvisso inom deras lidanden. För jag vet att var och en som sätter sin lit till Gud ska få handledning i sina aprövningar och sina besvär och sina lidanden och ska bliva bupphöjd på den yttersta dagen. Skada Gud har genom sin heliga ängels mun uppenbarat dem för mig, emellertid inte på grund av min cegen värdighet. Men se, Gud sände sin heliga ängel att hejda oss gällande vägen. Och vi föll alla mot marken, för Herrens bfruktan kom kvar oss.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here