Behandlingen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet

Nya erfarenheter kön länge

Olle Söder professor, överläkare, barnendokrinolog olle. Ledamöterna i Medicinska föreningens likabehandlingsnämnd vänder sig emot att Karolinska institutet ställer sig bakom utredningsförslaget om krav på avlägsnande av könskörtlar innan fastställelse av ändrad könstillhörighet kan ske. Man menar att KI »uttalat sig i en fråga utan medicinsk relevans« och att KI stödjer sig på »så kallad klinisk erfarenhet som saknar evidens«. I argumentationen går man så långt att man menar att KI förespråkar tvångskastrering utifrån moraliska argument, och man jämför lagförslagets krav med de tvångssteriliseringar som utfördes från till talen! Vi som dagligen arbetar kliniskt och vetenskapligt med de patienter som berörs av utredningen anser till skillnad från ledamöterna i Likabehandlingsnämnden att frågan har mycket stor medicinsk relevans, och att det finns grund för det kliniska omhändertagandet i vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet []. Det finns också stor internationell samsyn i handläggningen av transsexuella [5, 6], även om det finns vissa länder där man genomför könskorrigerande ingrepp utan den mycket omfattande och noggranna utredning som krävs i de flesta andra länder, inklusive Sverige. Vi har framfört kritik mot flera delar av det nya lagförslaget men har ställt oss bakom huvudprinciperna i handläggningen av ändrad könstillhörighet hos transsexuella. Enligt nu gällande lagstiftning ansöks om ändring av könstillhörighet till Socialstyrelsen och behandlas i Socialstyrelsens rättsliga råd.

Referenser

Ett kvalitativ intervjustudie om riskfaktorer, skyddsfaktorer samt möjliga förbättringar i samband med mental ohälsa. Den här studien ger fördjupad kunskap om unga transpersoners erfarenhet bruten suicidalitet och självskada. Studien är ett kvalitativ intervjustudie med 29 unga transpersoner 16—26 år. Den tar även opp förslag på förändringar och insatser såsom kan minska den psykiska ohälsan bland transpersoner. Undersökningen lyfter fram ett mängd riskfaktorer för suicidalitet och självskada: bristfällig socialt stöd, negativt bemötande, bristande kunskaper i samhället, inklusive skolan, om transerfarenheter, våld och kränkningar, låg självkänsla, negativa föreställningar om transpersoner och en tvåkönsnorm som skapar krav och förväntningar. Andra riskfaktorer är att inte våga exponera sitt rätta jag, sin könsidentitet samt sitt könsuttryck, att försöka passa in och att inte kunna bryta självdestruktiva beteenden. Vissa faser i livet är särskilt sårbara, såsom puberteten.

Dela sidan

TeleTal är tillgängligt för alla i landsbygd som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt. Som en andel av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen förut strategisk planering och ärendeberedning, regional evolution, koncernstyrning, internt stöd och service mot regionens övriga förvaltningar samt kultur samt fritidsverksamhet.

Sammanfattning

Lisa Holm - mordet såsom förändrade bygden 11 april kl - Beskaffenhet Sveriges Radio. Bliva medlem. Logga in. Begär lösenord. Detta förut att fixa alla konkurrerande såsom ville befinna med. Området är döpt postumt fåglarna, Redhawk. Aktuell andra sidan dalen ligger det nybyggda kasinot. Markerna är snustorra, det besitta ej regnat nog samt vattenpriserna är skyhöga. Mig är ombedd att duscha fartfyllt.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here