Äktenskap i islam

Möt kristna killar frånskilda chennai

Genom beslut den 27 mars har familjelagssakkunniga fått medgivande att företa dels en intervjuundersökning för att undersöka orsakerna till den sjunkande giftermålsfrekvensen och ökningen av antalet sammanboende ogifta par och dels sammanställa och bearbeta den officiella statistiken samt uppgifter från intervjuundersökningen. Undersökningarna har utförts såsom forskningsuppdrag under ledning av de sakkunnigas expert docenten Jan Trost, Uppsala. Genom att medel erhållits även från annat håll har arbetet kunnat göras mer omfattande än vad som förutsattes när anslaget beviljades. För rapporten svarar Trost tillsammans med fil.

1. Inledning

Gifte är en handling som inom islamisk rätt kategoriserats som förtjänstfullt, mandub , det är alltså inte en måste, wajib , att gifta sig skada det är önskvärt. I Koranen promenerar det att läsa mycket om bröllop. Av Koranens verser anses vara relevanta för lagtolkningen sharia och av dessa är 70 var femte relaterade mot äktenskapet. Vid giftermål vänder sig brudparet till en qadi som lagfäster äktenskapet. Äktenskapet är ett juridiskt kontrakt emellan två parter och giftermålet gäller av och med att parterna skrivit gällande kontraktet. Brudparet är representerat av ett wali beskyddare.

Navigeringsmeny

Nätdejting statistik, avgiftsfri. Ett näta-komplett förteckning. Blessyr vinthund. Skada att döma bruten sig försåvitt.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here