Nr Årg 11 Från redaktionen 1

Kvinna söker en bruddating

Hur samtalar kvinnor med varandra och med män? Och vad innebär det för kvinnor att konf ronteras med ett manligt språk; i skolan såväl som i litteraturen? Dessutom fortsätter genusdebatten. Kvinnor och språk 2 Kvinnovetenskaplig tidskrift utges av Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift.

Aktuellt om vetenskap och hälsa juni 2008 12 MB

Flera män hade under krigsåren lämnat familjen och hemmet för att gå ut i krig och kvinnorna hade tagit över deras tidigare sysslor. Att rehabilitera familjen som en plats för humanistiska värden — umgänge, uppfostran, lek samt reproduktion — var ett led inom ett ideologiskt program som hade startat redan under kriget. Hemmet blev den plats mot vilken konsumtionen till bamse del riktades — i produktionen bruten hushållsapparater, inredning, mat, etc. Jean Baudrillard menar att hemmets ideologiska funktion kom att förändras med konsumtionen — av att ha varit en moralisk samt symbolisk institution till en spelplan därborta objekten och det sociala livet tillåts en ny organisation.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here