Högskolan i Skövde

Möt ungdomar i Skövde amsterdam

Our aim was to estimate worldwide trends in mean body-mass index BMI and a comprehensive set of BMI categories that cover underweight to obesity in children and adolescents, and to compare trends with those of adults. METHODS: We pooled population-based studies with measurements of height and weight on ·9 million participants aged 5 years and older, including 31·5 million aged years. We used a Bayesian hierarchical model to estimate trends from to in countries for mean BMI and for prevalence of BMI in the following categories for children and adolescents aged years: more than 2 SD below the median of the WHO growth reference for children and adolescents referred to as moderate and severe underweight hereafter2 SD to more than 1 SD below the median mild underweight1 SD below the median to 1 SD above the median healthy weightmore than 1 SD to 2 SD above the median overweight but not obeseand more than 2 SD above the median obesity. Trends in mean BMI have recently flattened in northwestern Europe and the high-income English-speaking and Asia-Pacific regions for both sexes, southwestern Europe for boys, and central and Andean Latin America for girls.

Tänkt & tyckt om deckare och annan krimi

This dissertation is a case study in two parts, which describes how ideas about open-care treatment of youth aged years are interpreted and concretized in a local context. The study, inom. The results of the interview study demonstrate that the driving forces åkte developing local forms of open care treatments have first and foremost been to offer better care and to improve the professionalism of the sällskaplig worker. Studies of the social welfare documents of 97 young people reveal that most of these youngsters are in bad need of treatment knipa that they have experiences of various kinds of treatment before the gåva efforts. The study also demonstrates that the efforts are rarely evaluated knipa lack systematic documentation. Finally, the study reveals that more than 60 per cent of the youth get some sort of continuous support by the social welfare system after the open-care treatment has come to an end. The results from both parts of the study are analysed by means of neo- institutional theory. According to this theory the local open-care treatment consists of an indistinct target group, family-oriented methods, and activities that have been legitimised by strong proponents, good timing, professional development, and by representing important political values. In conclusion, the author argues that open care treatment shows signs of a beginning institutionalisation, a taken-for-granted-ness, which he thinks is risky, as we still do anmärkning know if open-care treatment is more favourable to the young people than different kinds of hour care.

Möt ungdomar i robot

Katarina Tornborg

Därnäst deckare har tidigare recenserats på Deckarlogg. Men här kommer ännu en utvärdering — med, tror jag, motsatt mening. Kristina Appelqvist Den fjärde pakten Piratförlaget.

Ortopediskt Magasin nr 1 by Ortopediskt Magasin - Issuu

Manuskript till redaktionen senast sex veckor före respektive utgivningsvecka. Hemsida: www. Kommentar tillsammans anledning av ledarartikel i Ortopediskt Förråd nummer 4, I den ledarartikel såsom publicerades i Ortopediskt Magasin nummer 4,refererades till uppgifter rörande den privata enheten Ultragyns verksamhet på Sophiahemmet, som publicerades i Expressen våren Jag vill tillsammans detta inlägg korrigera felaktigheter i Expressenartikeln.

Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer

Vi använder cookies på his. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Konferensbidrag, muntlig presentation tillsammans abstract. Kapitel i bok. Konferensbidrag, muntlig presentation. The Future of Entrepreneurship. ICSB

Redovisning Spelprojekt II - 2018

Ungdomsbehandling : Hemmaplanslösning som idé och praktik

Studien syftar till att undersöka vad såsom påverkar ungdomars homofoba ochfrämlingsfientliga attityder därtill att jämföra dessa för att hitta eventuellalikheter och skillnader. Socialisation- kontakt- samt grupphotteori har använtssom teoretisk grund förut att förstå de möjliga mekanismerna bakanför resultaten. Det är en kvantitativ granskning där datamaterialet består av svenskagymnasieungdomars besked på enkäter. Analyserna är multivariata regressionersom med hjälp av det teoretiska ramverket tolkats. De viktigaste resultat somframkommit är att socialisation- kontakt- och grupphotteori alla är teoriersom fungerar för att hitta faktorer som leder till homofobi ochfrämlingsfientlighet. Kvinnor är i hög utsträckning mindre homofoba än män. Däremot har kön inte lika stor effekt för rasism. Föräldrarsbakgrund och utbildningsnivå har ingen följd, varken för ungdomarsfrämlingsfientlighet eller homofobi. Det har även framkommit att kontakt medhomosexuella eller människor av annan etnicitet minskar negativa attityder tilldessa grupper markant.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here