Närnaturens alla värden

Möt rika människor mazily

Vi måste ta hand om naturen Närnaturen är älskad av många Av Sveriges befolkning bor 85 procent i tätorter med mer än invånare. Tätortsnära naturområden är med andra ord viktiga för mer än åtta miljoner människor. De grönområden som vi nyttjar mest och har störst glädje av är de som inte ligger längre bort än ett par hundra meter och som dessutom är lätta att ta sig till. Hur naturen används och vad som gör den värdefull och älskad varierar från person till person.

1. Aurlandsdalen i Sognefjord

Fægri, Norges planter ; R. Semb-Johansson, Norges dyr ; O. Sandlund utgivare , Biologisk mangfold i Norge: En landstudie

Navigeringsmeny

CIA Geografi Norges kustlinje är mer ännu mil lång och landet är mindre än 6 km brett på det smalaste stället. Kusten karaktäriseras av fjordar som bildades under den senaste istiden. I inlandet finns flera mindre bergskedjor och skogar, med lågt liggande slättområden i landets mitt. Klimatet är varmare än det nordliga läget antyder, tack vare den varma Golfströmmen som löper längs kusten. Det finns skillnader emellan landsdelarna, med ett torrt, kallt inlandsklimat i landets östra delar, ett fuktigare och mer tempererat kustklimat i väster, och ett arktiskt, kallt klimat inom norr. Delar av landet drabbades bruten de radioaktiva utsläppen från Tjernobylolyckanoch somliga områden kämpar fortfarande med efterverkningarna. Norge är ett av de länder inom världen som släpper ut mest CO i förhållande till befolkningen. Historia Norge styrdes under många århundraden av småkungar som regerade över mindre områden. Gällande talet enade Harald Hårfagre landet mot ett rike.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here