Övergripande projektinformation

Möt flickorna från Bryssel för universitetsmöte

I dagsläget finns endast ett nationellt vaccinationsprogram: det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, som länge omfattat skydd mot tio sjukdomar. Från och med den 1 september ingår även vaccination mot rotavirus i programmet. Landstingen och skolans huvudmän är skyldiga att erbjuda barn dessa vaccinationer. Det är låg förekomst av sjukdomarna som omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och de biverkningar som rapporterats för vaccinerna är huvudsakligen kända och övergående. Anslutningen till programmet fortsätter att vara hög med 97 procents vaccinationstäckning bland 2-åringarna. Andelen flickor som är vaccinerade mot humant papillomvirus HPV har ökat till 84 procent. Den höga vaccinationstäckningen visar att de allra flesta föräldrar i Sverige känner förtroende för vaccinationsprogrammet.

Fortsättningsansökan

Covid och det nya coronaviruset. Kommande webbsändningar. Grundkurs granskning och arvodering för överförmyndare En webbsänd endagskurs där vi promenerar igenom de olika stegen kring besiktning av tillgångsförteckning, årsräkning, sluträkning, redogörelse samt övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. Webbinarium: Brukarundersökning inom funktionshinderområdet Ett webbsänt seminarium om resultat från års brukarundersökningen inom funktionshinderområdet. Seminariet lägger stort skärpa på uppföljning av genomförandet av undersökningen och hur det kan förbättras mot Webbinarium: Brukarundersökning inom individ- samt familjeomsorg Ett webbsänt seminarium om konklusion från års brukarundersökningen inom individ- samt familjeomsorg. Seminariet lägger också fokus gällande uppföljning av genomförandet av undersökningen samt hur det kan förbättras till

Brussels To Strasbourg: The EU Wasting Money - 1MinuteDoc

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here