Fisk och jungfrukompatibilitet

Hur man flirta med vårdmöten

Tanken är att arbetsmaterialet ska ge dig som pedagog ett lättillgängligt verktyg för fördjupat och lustfyllt litteraturarbete i klassrummet, och bidra till att skapa intresse, läslust och litteraturkunskaper hos eleverna. Fokus ligger på reflekterande läsning, boksamtal och på eget skapande, särskilt kreativt skrivande. Det finns också ett avsnitt, Under läsningen, som är tänkt att stötta läsförståelsen hos mindre läsvana elever. Josephine Angelini låter t ex ofta sin huvudperson Helena hänvisa till litterära gestalter och historiska händelser, vilket kan behöva förklaras. Hon använder också mycket bildspråk och är ganska ironisk i sin humor.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here