Bostadstillägg

Ensamstående flickvänner Sverige Jag förnamn

Sammanfattning Uppdraget Med utgångspunkt i en analys av de samlade effekterna för barnfamiljer av skatter, bidrag och avgifter koncentrerar utredningen sina förslag till de centrala ekonomiska familjestöden, barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Utredningen skall enligt direktiven pröva om familjestödet kan göras mer generellt, dvs. Därför fokuseras uppmärksamheten på de inkomstprövade bostadsbidragen, som står för en stor del av marginaleffekterna för barnfamiljer. Särskild uppmärksamhet ägnas åt situationen för ensamstående föräldrar och föräldrar som studerar. Kapitel 1 Om barnfamiljerna I Sverige finns närmare två miljoner barn, som lever i drygt en miljon familjer. Barn i Sverige har relativt god levnadsstandard i förhållande till hela befolkningen, jämfört med barn i andra länder. Barnfattigdomen är låg, internationellt sett. De flesta barnfamiljerna har ett eller två barn. Tre fjärdedelar av alla barn lever med båda sina föräldrar.

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker hos Försäkringskassan

Sjukpenningen är lägre än lönen, och är du sjuk länge kan det bliva besvärligt. Sjukvården i Sverige är subventionerad, men den är oftast inte avgiftsfri. Det vill säga att du var gång du får vård inte betalar så mycket som det egentligen skulle kosta. Hur mycket du betalar  kan skilja mellan regionerna. Undersök din ekonomiska situation Undersök din ekonomiska situation Kostnaden för att vara inlagd på hospital varierar också över landet, men den högsta avgift som får tas ut är kronor per dygn. Det finns  högkostnadsskydd  för både sjukvård och  medicin , men det täcker inte all utgifter. För många kan det befinna svårt att hantera de extra utgifterna för läkarbesök, behandlingar, mediciner, hjälpmedel, sjukresor och färdtjänst. Ersättning från Försäkringskassan Inom Sverige finns det så kallade socialförsäkringssystemet.

Sammanfattning

Bostadstillägg Vad bostadstillägget är och vem såsom har rätt till det Bostadstillägg är en form av stöd till pensionärer och dig som lever på sjukersättning eller aktivitetsersättning. Tillägget används för att hjälpa till att betala dina boendekostnader, oavsett om du bor i bostadsrätthus eller hyr din bostad. Pensionärer ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndighetenmedan personer tillsammans sjuk- eller aktivitetsersättning ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Oavsett var du ansöker är bostadstillägget helt skattefritt. Pensionärer ansöker hos Pensionsmyndigheten För att kunna anhålla om bostadstillägg för pensionärer behöver ni vara över 65 år, bo inom Sverige och ta ut hela din allmänna pension. Bara halvpension eller premiepension räcker alltså inte för att erhålla bostadstillägg.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here