Assisterad befruktning för alla kvinnor

Ensamstående flickvänner som letar media

Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till lagändring som innebär att den man som donerat sin sperma för assisterad befruktning av en kvinna får möjlighet att bekräfta faderskapet till barnet. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om nationella riktlinjer för landstingens hantering av assisterad befruktning. Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till lagändring som innebär att ensamstående kvinnor får tillgång till assisterad befruktning vid allmänt sjukhus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda möjligheten för kvinnor att få behandling med donerade ägg och donerad sperma samtidigt. Partnern eller sambon anses tillsammans med den befruktade kvinnan vara förälder till det barn som föds, förutsatt att hon har samtyckt till behandlingen. För lesbiska kvinnor gäller dock en speciell regel där föräldraskapet fastställs slutligen genom bekräftelse eller dom.

Hitta spontanitet i det lilla

Underhållsstöd kan betalas också om det ej finns någon underhållsskyldig förälder. Det kan vara fråga om att barnet inneha adopterats av en person utan delägare, att barnet fötts utom äktenskapet alternativt om att faderskapet för barnet ej har fastställts. För att underhållsstöd skall kunna beviljas krävs att föräldrarna inneha ett underhållsavtal som fastställts av socialförvaltningen i kommunen eller ett domstolsbeslut försåvitt underhållsbidraget. Underhållsstödet betalas till barnets förälder eller till en annan person såsom har vårdnaden om barnet. Underhållsstödet kan även beviljas och betalas till en barn som fyllt 15 år. FPA betalar inte underhållsstöd i följande fall: föräldern har inte ett underhållsavtal såsom fastställts av socialförvaltningen i kommunen alternativt ett domstolsbeslut om underhållsbidraget.

Michaela 48: Jag kände att jag ville leva själv

Dejta klokt som singelförälder Att dejta när man har barn kan vara invecklat. När är det dags att bevilja barnen möta en ny kärlek? Samt hur mycket ska de få mixa sig i? Håll barnen helt utstött tills förhållandet är seriöst, råder experten.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here