Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg

Dating på internet bara legitima kalmar

Bra att veta innan du ansöker Du ansöker enklast på webben och då får du oftast beslutet snabbare. Anhörig kan vara behörig att ansöka, även på webben. Vi har för tillfället långa handläggningstider. Uppgifter du behöver vid ansökan Visa fördjupning Uppgifter du behöver vid ansökan När du gör en ansökan om bostadstillägg behöver du svara på frågor om din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar om de överstiger kronor. Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Se därför till att ha aktuella uppgifter till hands, till exempel hyresspecifikation, utbetalningsbesked för tjänstepension, senaste deklaration samt årsbesked från din bank. Minimera Behörig anhörig kan ansöka med sin e-legitimation Visa fördjupning Behörig anhörig kan ansöka med sin e-legitimation Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett.

Cookiemeddelande

Denna sekretesspolicy är tillämplig både på den information vi samlar in från dej eller din enhet när du hämtar en av våra tjänster och gällande den information vi samlar in när en av våra återförsäljningspartner eller företagskunder installerar våra tjänster på din avdelning. När du öppnar eller använder en av våra tjänster bekräftar du att du har läst denna policy samt förstår dess innehåll. Din användning bruten våra tjänster och webbplatsen och eventuella tvister gällande sekretess omfattas av denna policy, eventuella tillämpliga användarvillkor inklusive all tillämpliga begränsningar för skadestånd och tvistlösning och eventuella tillämpliga licensavtal för slutanvändare. Allt eftersom McAfee växer förändras vår verksamhet och vi kan komma att uppdatera denna policy när helst vi anser att det är rimligt förut att återspegla dessa förändringar. Om det sker några väsentliga förändringar av denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dej via e-post, i själva produkten alternativt på annat sätt som krävs enligt tillämplig lag. Det är viktigt att du då och då kontrollerar att du har sett den senaste versionen av denna sekretesspolicy. Denna policy är tillämplig på alla användare av våra tjänster över hela världen. Vissa brukare, däribland personer bosatta i EES, kan ha ytterligare rättigheter beroende på varenda de befinner sig. Rättigheterna beskrivs inom denna policy.

Litteraturbanken - Svenska klassiker som e-bok och epub

Symtomen kan förekomma var för sig alternativt i kombination och vara av olikartad svårighetsgrad. Eftersom sjukdomen går att bearbeta och prognosen är god om den upptäcks i tidigt skede är det viktigt att diagnosen övervägs vid svårförklarlig leversjukdom samt neurologiska och psykiska symptom. Wilsons sjukdom beror på en abnormitet i kroppens kopparutsöndring som gör att koppar lagras i kroppen. Om sjukdomen inte behandlas leder den till dödlig skador på lever och hjärna hepatolentikulär degeneration.

Sekretesspolicy

Dom här förändringarna behöver du anmäla mot oss Visa fördjupning De här förändringarna behöver du anmäla till oss Försåvitt du får ändrad bostadskostnad, byter boning, får en inneboende eller om dina boendeförhållanden ändras på annat sätt. Försåvitt du blir sammanboende, gifter dig, skiljer dig eller flyttar isär. Om ni eller din maka, make, registrerad delägare eller sambo får en ökad årsinkomst med 1 kronor eller mer jämfört med årsinkomsten i ditt senaste fastställande om bostadstillägg. Får du en lägre inkomst anmäler du det också. Försåvitt du har en förmögenhet på mer än kronor och förmögenheten har ökat med 5 kronor eller mer jämfört med de uppgifter som ligger mot grund för ditt senaste beslut försåvitt bostadstillägg. För gifta, sambor och registrerad partner gäller för er båda tillsammans kronor respektive 10 kronor. Om ni ska bosätta dig i annat mark. Du behöver även anmäla om ni planerar att regelbundet vara i övrigt land eller om du tillfälligt skall resa utomlands för en längre epok än sex månader. I vissa baisse räknas ditt bostadstillägg om automatiskt.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here