Välj region:

Möt ungdomar funktionshindrade jeff

Innan handläggaren påbörjar en utredning är det bra att informera om de olika insatserna. En del sökande vet inte att lagen enbart innehåller tio specificerade insatser, utan tror att man till exempel kan få elevassistent i skolan eller boendestöd i hemmet. Att man kan få insatser enligt LSS hindrar inte att man kan få stöd utifrån annan lagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen, SoL.

Kommunens ansvar

Unga funktionshindrade tvångsvårdas trots ny rättspraxis Avskilja Publicerat fredag 5 november kl Men hur efterlevs den nya rättspraxisen? I Kaliber idag ska vi delge om några dokument som helt vänt upp och ner på tvångsvårdssystemet — utan att någon tycks ha märkt det. Sedan kör vi upp mot Nereby och sedan låser de in mig inom ett rum som är ganska futtig. Niklas var tolv år gammal när poliserna kom och hämtade honom.

Tio olika typer av hjälp

Korttidsvistelse utanför hemmet. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år. Bostad inom familjehem eller bostad med särskild hjälp för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad boning för dig som är vuxen. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig. Rådgivning och personligt stöd 1.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here