Sant att kvinnor inte har alltigenom samma intressen

Möt kvinnor nära huset kustfartygsdata

Bättre metoder för att upptäcka landminor Det finns idag fler än miljoner landminor i världen. Vid Karlstads universitet pågår forskning om hur man kan utveckla bättre metoder för att på ett snabbare och säkrare sätt upptäcka dessa dödsfällor. Landminor lemlästar och dödar i genomsnitt 70 personer varje dag och utgör ett mycket allvarligt humanitärt problem. För att kunna hitta och oskadliggöra minorna krävs att varje mina detekteras enskilt och sedan mycket försiktigt avlägsnas, ett arbete som medför extrem fara för den som utför det. I nuvarande tempo bedöms detta arbete ta runt år och kosta cirka 33 miljarder US dollar. Bättre metoder behövs Forskning för att utveckla tillförlitliga och snabba metoder för detektering av landminor är alltså av stor vikt. Sådan forskning pågår idag vid avdelningen för elektroteknik vid Karlstads universitet. De forskare som arbetar i projektet är Andreas Jakobsson, lektor i signalbehandling, och Magnus Mossberg, lektor i reglerteknik.

Om Elise Ottesen-Jensen

Vägen fram till att lagen ändrades varenda lång. Första gången någon argumenterade inom svensk media för att homosexuella relationer skulle bli lagliga var Emedan hade en man som hette Nils Santesson och hans älskare blivit avslöjade och dömda till straffarbete. Tidningarna hade skrivit om händelsen och det blev diskussion om lagen. Men det varenda inte förrän som en politiker lade ett förslag i riksdagen om att homosexuella relationer skulle bli lagliga. Det var socialdemokraten Vilhelm Lundstedt som gren förslaget. Många andra i riksdagen varenda positiva till det Vilhelm föreslog, skada trots det tog det alltså elva år till innan det röstades genom

1. Inledning

Skada för oss var allt gemensamt. Vi ägde samma intellektuella intressen, vi voro lärjungar vid samma universitet, vi hade samma eller av oss ömsesidigt kända lärare och kamrater, vi voro omgivna och skyddade av samma Uppsala. Domstol att avlägga examen vid universitet komi Danmarki Norge och i Island

Intimitat (Intimacy) - Komplette Film by Film\u0026Clips

Till statsrådet Marita Ulvskog

This page in English På väg kontra friskare lungor Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar årligen långt under hälften så flera som drabbas av prostatacancer eller bröstcancer, som ligger i topp. Trots det är lungcancer den cancerform som dödar ojämförligt flest svenskar varje år. Det beror på att prognosen är odla dålig. Drygt 4 personer fick diagnosen lungcancer årmedan dödstalet i lungcancer dito år landade på strax över 3 personer att jämföra med cirka 2 döda i prostatacancer och drygt 1 döda i bröstcancer. I snitt lever bara hälften av de som tillåts en lungcancerdiagnos ett år senare samt femårsöverlevnaden är så låg som 15 procent. Det främsta skälet till den dåliga prognosen för sjukdomen är att den ofta upptäcks för sent när tumören i lungan redan har utvecklat sig och börjat avge metastaser, dottersvulster runt om i kroppen. Medelåldern bred diagnos ligger runt 70 år, skada lungcancer drabbar även yngre personer. Postumt att under lång tid ha varit en sjukdom som övervägande drabbat hanar har könsfördelningen förändrats under de senaste åren. Åren och var den åldersstandardiserade risken lika för män och förut kvinnor och sedan dess har lungcancer blivit vanligare bland kvinnor än bland män.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here