Protester i hela Europa mot höga bränslepriser

Möt det regala folket i jungfru

Lotta Johansson Fornarve har frågat utrikesminister Margot Wallström om det är hennes uppfattning att Sverige har ändrat ståndpunkt angående EU:s fiskeavtal med Marocko och att det är därför man i stället för att entydigt rösta nej nu har lagt ned sin röst och, i så fall, på vilka grunder ställningstagandet har ändrats. Hon har vidare frågat om utrikesministern anser att det är viktigt att följa EU-domstolens beslut om att EU:s fiskeavtal med Marocko inte gäller Västsahara och dess vatten. Slutligen har Lotta Johansson Fornarve frågat ministern om hon anser att det är viktigt att följa EU-domstolens beslut om att associationsavtalet mellan Marocko och EU inte omfattar Västsahara och att det är Polisario som är västsahariernas legitima representanter och därmed den enda part som har rätt att förhandla om avtal angående Västsahara. Interpellationen har överlämnats till mig.

EU har inlett vaccineringen mot covid-19

Det efter att antalet smittfall kraftigt ökat under de senaste veckorna. I dom regioner där smittläget är som värst kommer en rad nya restriktioner att införas från och med lördag, uppger Ekot. De nya restriktionerna kommer postumt att Polen i flera veckor genast slagit rekord efter rekord i mängd smittade. I dag konstaterades 96 folk ha avlidit till följd av viruset, i går Trots det svåra situationen har myndigheterna inga planer på att införa strikta restriktioner, rapporterar Yle. Inom Ryssland registreras omkring 14 smittade var dag.

DITT EUROPA VÅRT EUROPA

Protester i hela Europa mot höga bränslepriser Publicerad 11 juni protester mot dom stigande bränslepriserna. I Portugal fick ett förare sätta livet till vid Alcanena, norr om Lissabon, där demonstrerande chaufförer hade satt upp en vägspärr. Enligt polisen dödades mannen när han försökte stoppa en lastbil vid vägspärren. De höga bränslepriserna har den senaste tiden lett till omfattande protester världen kvar. I Sverige slår det höga dieselpriset hårt mot åkerinäringen, men några protester längs vägarna i Sverige är ej att vänta. Prishöjningarna på bränsle utför att svenska folket och företagen snart lär drabbas av rejäla prishöjningar gällande transporter. Dieselpriset i Sverige har ökat med drygt 40 procent på blott ett år. Det är en detsamma stor ökning som mellan till

Interpellation 2017/18:504 av Lotta Johnsson Fornarve : V

Vi vill lyfta fram nordiska värderingar såsom öppenhet, jämlikhet och närhet för att det är bra för alla inom unionen. Att göra detta kräver förehavande. Passivitet leder till att andra formar vår vardag och unionen börjar arbete med saker som inte är viktiga. För Sfp är saken klar - det är invånarna som skall anpassa unionen och inte unionen invånarna. Försvaret av ett rättvist, demokratiskt och mångkulturellt Europa skall vara vägledande princip förut EU:s framtid. Det är bevisat att det endast är Sfp som kan garantera att alla finlandssvenska regioner samt det tvåspråkiga Finland har en besynnerlig röst i Bryssel. Därför behöver Sfp och Svenskfinland Din röst. En ansenlig del av EU:s regionala stöd kommer att gå till de nya medlemsländerna - och det bör vi kunna omfatta.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here