@1

Möt de förbättrade meisjes

För att inte utgöra hälsomässiga risker, är det av stor betydelse att inte höet är av undermålig hygienisk kvalitet. Att skador på grund av mögeltillväxt kan ske under vinterlagringen är dock ett från praktiken välkänt faktum. Syftet med detta projekt har varit att dokumentera hur fuktigheten i höet varierar under vinterlagringen och kartlägga vilka typer av mögelsvampar som då växer till. Denne har tillsammans med forskare Cecilia Lindahl också ansvarat för projektets praktiska genomförande, resultatbearbetning och författandet av denna rapport. Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA har förutom att utföra de mikrobiologiska analyserna även bistått med kompletterande mikrobiologisk kompetens i projektet. Detta har bland annat bestått i att ge synpunkter samt bidra med viss faktakomplettering till denna rapport. Finansiering av projektet har till största del skett via bidrag från Stiftelsen Svensk Hästforskning, men även från Krafft Hästfoder AB. Till alla som bidragit till projektets genomförande framförs ett varmt tack.

Isbana på Norrvallas löparbana

Studierna Hösten började jag min utbildning mot lantmätare på KTH. Det var ej något medvetet val utan en effekt av tillfälligheter. Jag hade vuxit opp i Kramfors och tagit studenten tillsammans bra betyg. Det fanns ingen studietradition i min familj och jag kände nog ingen som hade en akademisk examen men på något sätt varenda jag ändå inställd på att studera vidare. Vad skulle det då bli? Arkitekt kanske?

Mögeltillväxt i hö under vinterlagring

Author:  David Ström. Recommend Documents. Ulriksfors sulfitfabrik hotad. Alanäs och Ström skiljs? Lönnbränningen stävjas. Ströms kyrka. Positiv utveckling förut Kommunalordföranden 0 HÄR Snickeriverkstad nedbrunnen.

Möt de förbättrade damenna Sverige cleese

@1

Fr1da, postexped1tör, H1ldur, g1ft med d1r. Näslund och Ebba, g1ft med postmästare Boustedt. Olof Wagenius var född den 8 aug.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here