Skämma i en mening

Möt damer från alla phil

Fikon fick du! Dessutom - vem ska man resonera med? Vem ska man till sist tala med? Och han minns! Han kommer inte med nyheter.

HJALMAR BERGMAN

Hurdan gärna vi än vill få honom till det. Boken »I bunkerläkarens våld« skulle kunna vara bara en fängslande berättelse om en svensk medelklasskvinnas självvalda liv som eskort. Om det ej vore för att hon plötsligt kidnappades från sin lägenhet i Stockholm samt förvandlades till ett av senare tids mest omskrivna brotts-offer. Kidnapparen spärrade in henne på sin gård i Skåne, i en bunker som han ägnat fem år åt att bygga, inom syfte att ha henne som »flickvän«. Martin Trenneborg var en intelligent, förhållandevis ung, snygg läkare, välbeställd och etablerad i samhället, och borde rimligen hava haft goda chanser att hitta ett kvinna att leva med på vanligt vis. Men det passade inte. Han ville ha en kvinna att försluta in, någon att »behandla väl«, »skämma bort« och förfoga över. När det inte längre räcker med ett kök för att hålla kvinnan på läge, så i burka eller bunker.

David Eberhard: Att känna sig dum i ett främmande land

Hurså kvinnor lämnar männen de älskar! Detta tycker jag varje man bör veta: Kvinnor lämnar oftast sina män alldenstund deras män inte är närvarande. Han arbetar, golfar, spelar tv-spel, tittar gällande tv, fiskar, porrsurfar, slösurfar… ja, listan kan göras lång. Dessa män är ideligen inte dåliga män. De är goda män.

Murder By Death (1976) - Clip: Blind Butler (HD)

Navigeringsmeny

Barnmorskan fick rätt, när hon efter dom första dagarna efter lille Carstens födsel upprepade gånger sade, att frun varenda för ung till att genast beröra hela lyckan af barnet; det skulle nog komma. Ty då Clara hade förvissat sig om, att hennes fägring ingenting hade lidit, kastade hon sig öfver den lille med en love så glupsk och svartsjuk, att hon nästan kände sig på krigsfot tillsammans alla, som omgåfvo henne och såsom ville stjäla sig litet rättighet mot att vara meddelegare i barnet. Hon skrupensade upp sköterskor och barnpigor, förut att de ej förstodo att behandla barnet rätt. Så länge den lille mådde bra, var det Clara, såsom skötte honom efter en bok samt efter långa bref från modern. Skada kom det litet knip i magen eller något [ ]sådant, så varenda det alltid sköterskan eller pigan alternativt någon annan, som hade gjort något galet eller dumt.

Varför kvinnor lämnar männen de älskar!

Mig ska inte skämma ut dig. Superb att inte skämma bort henne. Därborta jag inte behöver skämma ut jag. Han fick inte skämma ut avta föräldrar. Mamma höll på att skämma ögonen ur sig. För alla gånger jag kommer skämma ut dig. Dom hotar att skämma ut henne — och inte bara henne. Min fader bestämde sig för att inte skämma bort oss. Hon ville inte skämma bort honom med överdrivna summor.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here