Dansk krimi

Möt älskarinnorna i söder mötesplaneringsresurs

Sveriges viktigaste marinbas Under de följande åren skul­le Karlskrona förbli den svenska marinens viktigaste bas. Under dessa tre sekler har en bra bit över örlogsfartyg byggts på varvet, medan en stor del av flottans fartyg har reparerats och underhållits här. Karlskrona var och är marinens stad, vilket inte bara basens och varvets personal med familjer har garanterat, utan också de tusentals och åter tusentals befäl av olika grader, indelta båtsmän, värnplikt­­iga sjömän och numera fast anställ­­da sjömän som genom åren har tjänst­gjort kortare eller längre tid. Karlskronas betydelse för marinen har också demonstrerats genom fartygsnamnen. Redan år sjösattes det första linjeskeppet som byggts på varvsanläggningen på Vämö och hon fick självfallet namnet Karlskrona. Fartyget fick en efterträdare i korvetten Karlskrona som sjösattes

Personuppgiftspolicy

Furstinna Margaretas sigill från 6 mars Från ingick Sverige i en personalunion och från sommaren i en realunion med Danmark och Norge. Genom Nyköpings recess hade riksrådet och Drottning Margareta kommit överens om villkoren och den 17 juni kröntes Margaretas systerdotterson Erik av Pommern till unionskung på Kalmar slott i närvaro av 67 stormän från de tre länderna. Vid kröningen var Erik endast 15 år samt som hans förmyndare fick Margareta fortgå regera. Från kröningen finns två handling bevarade, dels unionsbrevet, dels kröningsbrevet. Det råder oklarhet om hur dessa handling ska tolkas.

Tänkt & tyckt om deckare och annan krimi

Mejl Vinden är isande, snön piskar inom ansiktet på dragonerna som är uppställda och otåligt väntar på stranden. Härskare Karl X Gustav rider framför dem. Han höjer armen och sätter ett knippe halm i sin hatt. Det är arméns fälttecken, och alla kungens krigare vet att det betyder seriöst.

Navigeringsmeny

Icke, måste jag tyvärr svara. En oberoende roman, inte en ny titel inom deckarserien om journalisten Karin Sommer. Hurdan gammal kan hon ha blivit genast, förresten? Men det fick mig medan att minnas en trippelintervju jag gjorde för ett antal år sen tillsammans just tre danska deckarförfattarinnor. Danmark ledsen efter både Sverige och Norge skada då började en kvinnlig deckarvåg att märkas av också i Danmark. Den texten kanske fortfarande kan vara bruten intresse, tänkte jag.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here