Äldre i coronatider: Sträva efter att bibehålla rutiner och aktivitetsbalans

Möt äldre människor banned

Referenser Inledning Ofrivillig ensamhet kan drabba vem som helst och när som helst under livet. När man byter skola och inte hittar kompisar i klassen, efter en skilsmässa från en partner man levt länge med, när man blir sjukskriven en längre tid eller på ålderns höst när ens vänner har gått bort. Ofta är ensamhet något man känner till och från och i olika grad under livets skeden. För en del människor går känslan av ensamhet inte över. Den ofrivilliga ensamheten påverkar deras hälsa på ett destruktivt sätt. Många som känner sig ensamma skäms för att berätta det för andra. Många lider alltså av sin ensamhet i det tysta. Det finns i dag mycket forskning som visar på negativa hälso-konsekvenser av ofrivillig ensamhet.

Atilla Yoldas

Hurdan ska de äldre och deras nära förhålla sig under denna kris? Enligt Folkhälsomyndighetens direktiv bör äldre alltså avstyra att träffa släktingar och vänner försåvitt det inte är helt nödvändigt. Hurdan ska man som berörd tänka runt det för att göra det ultimata av situationen? Vi har åringar såsom fortfarande jobbar och åker Vasaloppet samt vi har åringar som är förtidspensionärer och multisjuka. Det är viktigt att ha tilltro till människors förmåga att hantera krissituationer! Negativ syn på vad äldre klarar av — Att hane har en negativ syn på vad äldre klarar av skapar också en större beroende och starkare ensamhetskänslor bland äldre personer, förklarar Lisa Ekstam, såsom bland annat, på uppdrag av Helsingborgs stad, forskat för att öka förståelsen av ensamhet och betydelsen av aktiviteter bland boende på stadens vårdboenden. Samt social isolering och ensamhet kan trigga andra former av ensamhet, som existentiell ensamhet, ensamhet som är sammanflätad tillsammans ångest och känslor av meningslöshet. Läs artikeln Existentiell ensamhet — att befinna ensam omgiven av många?

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here