Ensamstående man – då är covid farligast

Mest populära ensamstående månader

Ensamhet — ett hot mot vår hälsa. Medicinsk vetenskap nummer 1, Medelåldern när man dör, det som brukar kallas för medellivslängden, ökar stadigt i Sverige. År var medelåldern bland avlidna 84,7 år för kvinnor och 81,5 år för män. Under några år har det varit möjligt att följa utvecklingen av medellivslängd efter hur man bor, så kallad hushållstyp. Tydligt är att sammanboende personer har högre medellivslängd än andra. Bland män har sammanboende sju extra levnadsår. Och sammanboende kvinnor lever drygt fyra år längre än ensamstående kvinnor. Av alla födda i Sverige som var 30 år och äldre under var 63 procent sammanboende och 30 procent ensamstående.

Grannen driver kennel i sin lägenhet – vad säger reglerna?

E-posta Över hälften av alla hyresrätter inom Örebro bebos av bara en individ. Residensstaden har sällskap av 16 andra kommuner där mer än hälften bruten hyresrätterna består av enpersonshushåll. Men i Vallentuna norr om Stockholm bebos en beaktande majoritet av hyresrätterna av minst två. Där är bara 4,7 procent bruten hyreslägenheterna enpersonshushåll, visar data från Statistiska centralbyrån SCB. Siffrorna visar också att hyresrätten är den vanligaste boendeformen bland ensamboende i Sverige. Knappt 40 andel av alla ensamhushåll återfinns i hyreslägenheter. Om man tittar på statistiken av en annan vinkel framgår det att 52 procent av hyresrätterna används bruten enpersonshushåll.

Längre liv för högutbildade

Foto: TT Män mer ensamma än kvinns — men pratar inte om det Uppdaterad Publicerad 30 mars Män brist i större utsträckning än kvinnor flera nära vänner. Faktum är att enligt undersökningar kan till och med varenda femte medelålders man sakna en nära vän. Det blir vanligare med tilltagande ålder och mer tydligt för männen än för kvinnorna, skriver Statistiska centralbyrån i sin rapport om ensamhet av Svårt att prata känslor Att hanar har svårt att prata om emotioner kan vara en anledning till att de inte vågar erkänna att dom känner sig ensamma, säger Lars Jacobsson som är professor i psykiatri bred Umeå universitet. Lars Jacobsson, professor inom psykiatri vid Umeå universitet. Det utför även att män har svårt att söka hjälp och det avspeglar sig också i självmordsstatistiken, där män är överrepresenterade, säger han. Är män dåliga på att skaffa eller att bibehålla vänner? Oftast är det kvinnan inom förhållandet som sköter de sociala kontakterna.

Fakta: Ensamhet i Sverige

Allting har betydelse för risken att avlid av det nya coronaviruset. Om ni dessutom är född i ett övrigt land ökar risken ytterligare. Singelmän inom Stockholm med låg inkomst och skolning löper högre risk att dö bruten covid Även om du är född i ett annat land än Sverige. Alla dessa faktorer ökar — frihet av varandra — risken för att dö av covid Tillsammans med bland andra docent Sven Drefahl har han studerat hur pandemin slog mot Sverige i våras. Med hjälp av data över samtliga registrerade dödsfall i covid i Sverige fram till den 7 maj och genom att använda allehanda befolkningsregister, har forskarna tagit reda gällande om, och i så fall hurdan, det fanns några uppenbara skillnader avseenden risken att dö av infektionssjukdomen. Att bo i Stockholm under den aktuella tidsperioden var förenat med en 4,5 gånger ökad risk att dö bruten covid, jämfört med övriga landet. Sociostatus Men även socioekonomisk status — det vill säga inkomst och utbildning — hade stor påverkan.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here