Ny statistik om våra tobaksvanor

Ensamstående flickvänner över 35 år vegetarianer

Det visar den senaste statistiken från Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. Det är samma siffror som i fjolårets undersökning. I befolkningen som helhet röker 10 procent varje dag. För fem år sedan, i års undersökning, var andelen dagligrökare 11 procent — en siffra som stod sig till i fjol då det skedde en minskning med en procentenhet till de 10 procent som gäller även i år. Det är också vanligt att röka då och då. Om man lägger ihop daglig rökning och då-och-då-rökning så röker en femtedel av befolkningen, både bland män och kvinnor. Om man jämför med läget i början av talet syns dock en minskning.

Till statsrådet Marita Ulvskog

Kuf 2. Vad är fritid? Fritid är ett av de begrepp vi använder för att bringa ordning och ordna på strukturernai våra liv och avskilja ut det ena från det andra. Fritid kan definieras mer eller mindre snävt, mer eller mindre avgränsat inom för— hållande till andra delar bruten livet.

Frågor och svar om judendom

Vanliga frågor Män och kvinnor i synagogan I Malmö synagoga, som följer ortodox gudsttjänstordning, sitter män och kvinnor åtskilda under gudstjänsten. I Egalitära Synagogan inom Malmö samt i både konservativa samt reformsynagogor runt om i världen sitter män och kvinnor tillsammans under gudstjänsten. Separationen mellan könen i den ortodoxa gudstjänstordningen följer en gammal tradition såsom löper tillbaka ända till då templet fanns i Jerusalem för 2 år sedan. I synagogan anses en avskiljande kunna hjälpa den enskilde att koncentrera på bön utan distraktion.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here