”Jag är neutral!”

Att känna en alteranativ

Din mamma spillde kaffe på dig när du var liten, svarar hon. Det är därför du är brun. Illustration av Jesper Waldersten Jag har läst boken En droppe midnatt skriven av musikern och debattören Jason Diakité. I boken, som är sinnebilden för en självbiografi, får vi lära oss hur det kan kännas att ständigt vara på jakt efter sin egen identitet. Att inte vara vit, men inte heller svart. Att ständigt känna sig utanför och att ständigt befinna sig i ett ingenmansland. För mig personligen är detta livsöde speciellt. Jag kan relatera till de miljöer och de personer som ungdomsåren utspelar sig i och kring, eftersom jag i 8 år gick på samma skola som Jason. Jag bevittnade på avstånd den rasism och den mobbning han blev utsatt för under skolåren, men kunde inte riktigt förstå vidden av vad som skedde dag efter dag.

Han hade många vänner

Färsk omfattande studie om situationen för Europas och även Sveriges muslimer Den största studien någonsin hittills i varje fall såsom undersöker situationen för Europas och Sveriges muslimer visar bl a att majoritets svenskarna är allra mest positiva mot muslimer i Europa samtidigt som utseendeaspekter d v s ras verkar innebära mer i Sverige än i dom flesta andra länder i Europa. Genast har FRA:s d v s EU:s motsvarighet till DO stora och dessutom mycket påkostade rapport om Europas muslimer publicerats som bygger på intervjuer tillsammans över 10 européer som självkategoriserar samt självidentifierar sig själva som muslimer samt varav var svenska muslimer. Det anser han är fallet i Flemingsberg, Vårby gård och västra Skogås.

Att känna en seattle

”Jag är neutral!”

Det egyptiska riket var ett prästkungadöme därborta farao vid sidan av att befinna kung också var överstepräst. Egyptisk gudalära Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade inom omkring år. Egyptierna tillbad många annorlunda gudar och trodde på ett leva efter döden. Egyptierna trodde på en liv efter döden Forntidens egyptier trodde att människan hade två själar - Ka och Ba.

Muslimer | Tobias Hübinette | Sida 2

ISBN: Förord Migranter har historiskt ofta inlett sin vistelse i det nya landsbygd med att säkra förutsättningarna för religionsutövning. Så var det för svenskarna såsom flyttade till USA på talet. Judar runtom i världen har alltid byggt synagogor och församlingshus som om det vore villkoret för att kunna hejda i det nya landet. I dag kommer till Sverige muslimer och kristna som antingen söker sig till befintlig församlingar eller vill bygga eget. Igenom det religiösa utrymme som skapas bevaras kopplingar till kultur och arv, medan som närvaron i det nya landsbygd definieras. Religion eller religiösa uttryck blir en form av trygghet att fånga med sig för att upprätthålla sin identitet men samtidigt plantera om den i en ny omgivning med nya förutsättningar. Religion kan i det avseendet liknas vid ett portabelt fosterland såsom samtidigt utvecklas och formas genom nya intryck i en ny omgivning. Inom vissa fall kan det naturligtvis anföra till segregation eller att ett distans till majoritetssamhället upprätthålls. Men det kan också innebära den stabila och befästa grund som minoriteter kan behöva förut att möta det nya samhället utan rädsla.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here