Susan B. Anthony

Möte rätt kvinna kallas Vi minderåriga

Skall vi inte fortsätta i denna stora sak? Äldste M. Russell Ballard tillförordnad president för de tolv apostlarnas kvorum Vi bör alltid minnas det pris Joseph och Hyrum Smith och så många andra trofasta män, kvinnor och barn betalade för att etablera kyrkan. Tack så mycket, president Nelson, för den fina inledningen. Bröder och systrar, för år sedan fick Joseph och Lucy Mack Smith en liten pojke i Vermont, i en region känd som New England i de nordöstra Förenta staterna. Joseph och Lucy Mack trodde på Jesus Kristus, studerade skrifterna, bad uppriktigt och vandrade i tro på Gud. De gav sin nyfödde son namnet Joseph Smith jr. Han har följt denna släkt och detta blod då det har flutit från sitt ursprung till födelsen av denne man. I oktober förra året satt jag vid eldstaden i familjen Smiths lilla hem i Sharon, Vermont där Joseph föddes.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here