Vestkusten Number 40 5 October 1916 — SVERIGE [ARTICLE]

Möt flickorna i yugioh

Rbda korsets idetv titetsmarken. Inom svenska Roda korset bar man tills date saknat narmare foreskrifter rorande armbindlar och identitetskort for personaleu i de skilda formationerna och anstalterna, och detta har pa sina hail medfort den uppfattningen att hvar och en enskild funktionar kunde efter eget godtfinnande forse sig med vederborligt tjenstetecken. Prins Carl har emellertid nu utfradat bestammelser i detta afseende, hvilka ansluta sig till deaf Geneve-kohventionen gifna foreskrifterna. Fdngars anvandning till jordbruksarbete. De af fangvardsstyrelsen tillkallade sakkunniga, som fatt i uppdrag att bitrada styrelsen med utredning rorande fdngars anvandande till jordbruksarbete, har nu afgifvit sitt betankande. Xldre straffangar skulle beredas arbete pa Marieholms kronoegendom i Skaraborgs lan och slutligen skulle pa Karne kronoegendom i Vermlands lan arbete beredas for yngre straffangar. Mindre bemedlade i Stockholm Id billigare mjdlk. Efter Idngvariga underhandlingar har traffats ett preliminart aftal mellan Stockholms lifsmedelsnamnd och mjolktrusten samt ndgra stiirre mjdlkhandlare rorande priafragan. Mjolktrusten och handlarne ha gatt med pa att at mjolkmangden till mindre bemedlade salja 40 proc.

Var med och hylla Svenskfinlands mammakroppar

Skriv ett omdöme. Filtrera omdömen. Utmärkt 1. Mycket bra 0. Medel 1.

Fomc matchmakers

Mrs Jennie L. Hanson i Racine, Wis. Han var fader till den allmant kande musiklararen och direktoren dr Reinhold Lagerstrom, fbrestdndare for Lagerstrom musikkonservatoriet inom St.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here